Quản lý nhiều website trên app onweb.asia

Như bạn đã biết, tại mobile app onweb.asia, một tài khoản sẽ quản lý được nhiều website. Nếu có nhu cầu, bạn cứ việc thêm mới website vào trong app. Hướng dẫn thêm mới website vào trong app onweb.asia. Như hình bên dưới, bạn sẽ thấy mình đang quản lý 2 website là: spa.onweb.vn và...

Icon Hinh Final Onweb

Đăng ký website miễn phí ngay

Hàng ngàn mẫu website miễn phí đang đợi bạn

Đăng ký ngay
5

Đăng ngày: 22/08/2021

Như bạn đã biết, tại mobile app onweb.asia, một tài khoản sẽ quản lý được nhiều website.

Nếu có nhu cầu, bạn cứ việc thêm mới website vào trong app.

Hướng dẫn thêm mới website vào trong app onweb.asia.

Như hình bên dưới, bạn sẽ thấy mình đang quản lý 2 website là: spa.onweb.vnstarter.onweb.vn.

Tại trang cấu hình, mục WEBSITE sẽ hiển thị danh sách các website bạn đang quản lý.

Dấu check bên trái tên miền (domain), là website mà chúng ta đang chọn để quản lý thông tin. Khi website này được chọn thì tất cả các chức năng trên app là để phục vụ cho website này.

Như hình dưới, thì danh sách đơn hàng, đặt lịch, liên hệ, authenticator ngoài màn hình chính đều để phục vụ cho website spa.onweb.asia.

Màn hình cấu hình trên app onweb

Nếu bên phải tên miền (domain) có dấu chấm than đỏ, tức là website này chưa được xác thực, như thế bạn chưa thể quản trị website này. Hãy xem hướng dẫn kết nối website để xác thực website này.

Như hình dưới, website websitecuatoi.com chưa được xác thực.

Màn hình cấu hình

Để bật tắt các chức năng cho website, vì website của bạn không nhất thiết sử dụng hết chức năng có trên app, ví dụ như website của bạn không có chức năng đặt lịch, thì bạn không cần bật chức năng đặt lịch trên app, hãy tắt nó đi cho đỡ rối.

Để bật tắt các chức năng, tại màn hình cấu hình, nhấp vào tên miền đó, rồi chọn các tính năng bạn sẽ sử dụng cho website này.

Như hình dưới, bạn thấy website spa.onweb.vn chỉ sử dụng duy nhất 1 tính năng là Authenticator.

Màn hình chức năng website

Và trên màn hình chính của app sẽ chỉ hiển thị mỗi chức năng Authenticator.

Màn hình chính của app onweb.asia

 

Tại màn hình chính, ngay trên cùng, sẽ hiển thị website mà bạn đang quản trị, như hình trên bạn sẽ thấy mình đang quản trị website spa.onweb.vn.

Giờ mình muốn đổi qua quản trị website khác thì thế nào? Ngay trên cùng, bên phải, nhấp vào icon .

Danh sách các website sẽ hiển thị ra.

Chọn website để quản trị

Chọn website muốn quản trị và nhấn “Cập nhật”.

Bài viết liên quan