Hướng dẫn đăng nhập vào trang quản trị các website của bạn tại ONWEB.asia

Để đăng nhập vào các trang quản trị các website của bạn trên ONWEB.asia, ta vào đường dẫn sau: http://xxxx/oa-login.php, (với xxxx là tên miền của bạn, ví dụ tên miền là onweb.asia thay xxxx bằng onweb.asia). Giao diện trang đăng nhập quản trị   Có 2 cách đăng nhập vào trang quản trị website...

Icon Hinh Final Onweb

Đăng ký website miễn phí ngay

Hàng ngàn mẫu website miễn phí đang đợi bạn

Đăng ký ngay
Huong Dan Dang Nhap Vao Trang Quan Tri Onweb Asia

Đăng ngày: 25/03/2022

Để đăng nhập vào các trang quản trị các website của bạn trên ONWEB.asia, ta vào đường dẫn sau: http://xxxx/oa-login.php, (với xxxx là tên miền của bạn, ví dụ tên miền là onweb.asia thay xxxx bằng onweb.asia).

Giao diện trang đăng nhập quản trịGiao diện trang đăng nhập quản trị

 

Có 2 cách đăng nhập vào trang quản trị website tại ONWEB.asia:


⫸ Cách 1: Đăng nhập thường

Cách này phức tạp vì bạn phải nhớ thông tin đăng nhập, chúng tôi khuyến cáo bạn nên dùng cách Onweb Authenticator.
Thông tin đăng nhập bạn sẽ nhận khi Onweb bàn giao website.
Bạn nhập:
    • Tên đăng nhập.
    • Mật khẩu
    • Nhấn vào Đăng nhập.

⫸ Cách 2: đăng nhập bằng Onweb Authenticator.

Khuyến cáo nên dùng cách này.
Bạn mở mobile app onweb.

Đăng nhập vào app, thường ta chỉ đăng nhập 1 lần duy nhất, app sẽ nhớ thông tin để đăng nhập những lần sau.

Giao diện trang đăng nhập quản trị

Giao diện đăng nhập trên mobile app onweb.asia

 

Thông tin đăng nhập vào mobile app onweb bạn sẽ nhận khi onweb bàn giao website.

Đăng nhập thành công:
    • Nếu đã đúng tên miền, ta click vào Authenticator.

Ứng dụng hiển thị trên mobile app onweb.asia
Ứng dụng hiển thị trên mobile app onweb.asia

Trên trang đăng nhập website, bạn chọn Onweb Authenticator.

Code đăng nhập mobile app onweb.asia
Code đăng nhập vào mobile app onweb.asia

Bạn lấy Token Code trên app onweb (chính là chuỗi số trên app onweb như hình dưới) nhập vào sau đó nhấn Đăng nhập.

Màn hình lấy token code
Màn hình lấy token code (60 giây sẽ đổi 1 lần)

Khi nhập đúng token code, website sẽ đăng nhập vào user đang hiển thị trên app (với hình trên, token code là 227412, sau khi nhập token code sẽ đăng nhập với user là admin).

Sau khi đăng nhập thành công, website sẽ chuyển vào màn hình dashboard như dưới.

Bảng tin của mobile app onweb.asia
Bảng tin của mobile app onweb.asia

Bài viết liên quan