Hướng dẫn chỉnh sửa trang giới thiệu

Thông tin giới thiệu của bạn giúp cho khách hàng hiểu hơn về Doanh Nghiệp : Ngành Nghề, dịch vụ, sản phẩm, sứ mệnh, tầm nhìn & giá trị cốt lõi … tăng thêm niềm tin về Doanh Nghiệp của bạn. Để cập nhật thông tin trang giới thiệu bạn bắt đầu vào phần quản...

Icon Hinh Final Onweb

Đăng ký website miễn phí ngay

Hàng ngàn mẫu website miễn phí đang đợi bạn

Đăng ký ngay
Chỉnh Sửa Giới Thiệu (1)

Đăng ngày: 15/06/2022

Thông tin giới thiệu của bạn giúp cho khách hàng hiểu hơn về Doanh Nghiệp : Ngành Nghề, dịch vụ, sản phẩm, sứ mệnh, tầm nhìn & giá trị cốt lõi … tăng thêm niềm tin về Doanh Nghiệp của bạn.

Để cập nhật thông tin trang giới thiệu bạn bắt đầu vào phần quản trị website sau đó chọn Menu Trang và chọn Trang Giới Thiệu sau đó bấm vào chỉnh sửa như hình bên dưới :

Trong trang chỉnh sửa giới thiệu bạn có thể thêm/xoá ảnh . Cập nhật thông tin về tiêu đề và bài viết thông tin giới thiệu sau đó bấm “Cập nhật” để hoàn tất.

Sau khi bạn đã hoàn thành phần giới thiệu về Doanh Nghiệp . Và bắt đầu cho khách hàng của bạn biết bạn đang bán sản phẩm gì với bước hướng dẫn : Đăng sản phẩm bạn ấn vào liên kết để xem hướng dẫn nhé!

Bài viết liên quan