HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT CHỨC NĂNG WEBSITE GIẢI PHÁP MIỄN PHÍ

I . Cài đặt Plugin

1 . onweb.asia cài đặt thay bạn

Vui lòng cung cấp thông tin quản trị website của bạn để chúng tôi có thể thay bạn cài đặt ( Username or Email Address, Password)

2. Tự cài đặt

Tải link Plugin của onweb.asia:

https://drive.google.com/file/d/1uBJ2WU_dWn4l5pNOSwXny-3h04dkBDyH/view?usp=sharing

Đây là hướng dẫn tự cài đặt Plugin:

a. Đăng nhập trang quản trị

b. Vào trang cài đặt Plugin

c . Upload Plugin

d. Kích hoạt Plugin

II . Đưa các trang giải pháp lên Menu website

1. Vào trang quản lý Menu

2. Đưa các trang giải pháp vào Menu

Tích chọn “Mẫu website miễn phí và Website miễn phí ”

Sau đó nhấn Thêm vào menu


Chia sẻ: